Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

Μουσική Πύλη

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Μουσική Πύλη του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης του ΙΕΜΑ. Η Πύλη περιλαμβάνει μουσικές πληροφορίες και στοχεύει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη μουσική. Ελληνική Μουσική, Η κλασική μουσική στην Ελλάδα.

Με την έκφραση «ελληνική μουσική» εννοούμε συνήθως την μουσική και τα τραγούδια που δημιούργησαν και δημιουργούν Έλληνες και Ελληνίδες, επώνυμα ή ανώνυμα, ατομικά ή συλλογικά, στον ελλαδικό χώρο αλλά και εκτός αυτού. Η ελληνική μουσική διαφοροποιείται ανάλογα με τις ιστορικές περιόδους. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό η ελληνική μουσική του σήμερα σχετίζεται με παλιότερες μορφές της, υποστηρίζεται όμως από πολλούς Έλληνες και ξένους μουσικολόγους, με κυριότερο τον Σαμουέλ Μπω-Μποβύ[1] , ότι υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη από την αρχαία ελληνική μουσική έως και το δημοτικό τραγούδι, η οποία μαρτυρείται, εκτός από τη γλώσσα, στο ρυθμό, τη δομή και τη μελωδία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Vote